SÁCH NÓI - KINH


KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI
Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
Người Đọc: Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.KINH HOA NGHIÊM - TẬP 01
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 02
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 03
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 04
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.

THUYẾT GIẢNG - HÀNH HƯƠNG - PHÓNG SANH - PHÁT CHẨN


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ
- Thuyết Giảng.

- Hành Hương.
- Phóng Sanh.
- Phát Chẩn.

THUYẾT GIẢNG


HÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN
- Thuyết Giảng.
TIN TRONG THÁNG


HÀNG TUẦN:
Khóa Lễ Đai chúng: Lúc 10:30 phút trưa mỗi Chủ Nhật.
Khóa Lễ Trì Kinh: Mỗi tối Thứ Tư từ 19:30-20:30.

HÀNG THÁNG:
Khóa lễ Sám Hối: Tối 14 và 30 mỗi tháng âm lich, bắt đầu từ 19:30-20:30.
Huân tu Tinh Độ: Mỗi tháng 2 lần vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu từ 09:00-17:00.

Chương trình có thể tùy nghi thay đổi, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa để biết thêm chi tiết . 

Hiếu Giang Ni Tự
Địa chỉ:  4629 Bank Street
Gloucester,Ontario
K1T 3W6
Điện Thoại:  (613) 822-8535


Trân trọng kính mời Quý Phật tử và Quý Đồng Hương về Chùa tham dự .

Ghi chú:  Quý Phật Tử có thể lấy xe bus số 144 từ South Keys (Green Boro) đến chùa .  Xe bus 144 chạy 7 ngày trong tuần, và đỗ ngay trước cửa chùa khi qua khỏi ngã tư đường Bank và Leitrim .


NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT VÀ ĐỨC BỒ TÁT


TÍNH THEO NGÀY ÂM LỊCH


Tháng Giêng:

Ngày 01 - Ngày Đức Phật Di Lặc đản sanh, theo Bắc tông.
Ngày 15 - Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo, kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch

Xem Chi Tiết

TỔ SƯ TỊNH ĐỘ


LIÊN TÔNG CHƯ TỔ
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

01. Liên Tông Sơ Tổ - Huệ Viễn Đại Sư
02. Liên Tông Nhị Tổ - Thiện Đạo Đại Sư
03. Liên Tông Tam Tổ - Thừa Viễn Đại Sư
04. Liên Tông Tứ Tổ - Pháp Chiếu Đại Sư
05. Liên Tông Ngũ Tổ - Thiếu Khang Đại Sư
06. Liên Tông Lục Tổ - Diên Thọ Đại Sư
07. Liên Tông Thất Tổ - Tỉnh Thường Đại Sư
08. Liên Tông Bát Tổ - Liên Trì Đại Sư
09. Liên Tông Cửu Tổ - Trí Húc Đại Sư
10. Liên Tông Thập Tổ - Hành Sách Đại Sư
11. Liên Tông Thập Nhất Tổ - Thật Hiền Đại Sư
12. Liên Tông Thập Nhị Tổ - Triệt Ngộ Đại Sư
13. Liên Tông Thập Tam Tổ - Ấn Quang Đại Sư

Xem Chi Tiết

SÁCH NÓI - CƠ BẢN


GÓP NHẶT LỜI PHẬT TỔ
Tác Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực.
Người Đọc: Chiếu Thành, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


THẬP BÁT LA HÁN


SỰ TÍCH THẬP BÁT LA HÁN
Lời Nói Đầu

01. La Hán Ba Tiêu
02. La Hán Bố Đại
03. La Hán Cử Bát
04. La Hán Hàng Long
05. La Hán Khai Tâm
06. La Hán Kháng Môn
07. La Hán Khánh Hỷ
08. La Hán Khoái Nhĩ
09. La Hán Kỵ Tượng
10. La Hán Phục Hổ
11. La Hán Quá Giang
12. La Hán Thác Tháp
13. La Hán Thám Thủ
14. La Hán Tiếu Sư
15. La Hán Tĩnh Tọa
16. La Hán Tọa Lộc
17. La Hán Trầm Tư
18. La Hán Trường Mi

Xem Chi Tiết

TỊNH SÁCH


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆHÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN


CÁCH THỨC ĂN CHAY


CÁCH THỨC ĂN CHAY

Tính theo ngày Âm lịch

Ăn chay là hạnh từ bi của người Phật tử để tránh điều tội ác làm việc nhân từ . Hãy bố thí cúng dường tu nhơn tích đức và giữ gìn giới luật . Ấy là dọn sẵn con đường đễ về cõi Tây Phương Tịnh Độ . Ăn chay đễ tránh các tật bệnh nguy hiểm, giảm bớt sân si, thân tâm an lạc .

Ngày ăn chay không nên dùng sinh mạng các thú vật, thịt cá, tôm cua (con và trứng), cùng ngũ vị tân: "hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu".

Xem Chi Tiết

SÁCH NÓI - TRUYỆN


CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIAI ĐOẠN Ở TRUNG QUỐC
Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành.
Người Đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIAI ĐOẠN Ở HỒNG KÔNG
Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành.
Người Đọc: Kiều Hạnh.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


ĐỊA NGỤC


ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ.
Giang Dật Tử
Dịch thuật Việt ngữ: Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn.


Giang Dật Tử Tiên Sinh Hoạt.
Nền văn hóa Trung Hoa rộng lớn tinh vi sâu sắc liên miên kéo dài cho đến nay đã có 5 ngàn năm lịch sử, mà sự sáng tạo nghệ thuật của Trung Hoa đã biểu hiện tượng trưng cho một thứ tinh thần của nền văn hóa đặc sắc. Mấy ngàn năm nay chẳng những Tổ Tổ tương truyền sự phát huy ấy thì càng thấm thía cùng tột. Nói đến nghệ thuật tranh vẽ thư pháp đồ gốm hý kịch văn học v.v… Hầu như mỗi đời đều có người truyền thừa sáng chói phồn thịnh: phản ảnh lẫn nhau, nền văn hóa Trung Hoa trở thành riêng biệt phong cách độc đáo đặc thù, mà bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ này đúng đã dung hợp với sự kết tinh của nghệ thuật và văn hóa. Tác giả dùng hết nghị lực, tuổi tác của ông đã gần cổ hy, trải qua thời gian một năm mới hoàn thành tác phẩm to lớn này, có thể nói là trước chưa từng có. Toàn bức tranh này hiếm có nhất là bề dài 50 thước, chỉ riêng về nhân vật thì có hơn ngàn người. Ngoài ra còn có hoa cỏ chim muông thú vật sơn thủy v.v…

Xem Chi Tiết

PHẬT CHỈ XÁ LỢI

Phần 01: 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Phần 02: 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

TRUYỆN TRANH ĐỨC PHẬT

28 TẤM HÌNH.

29 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

35 TẤM HÌNH.

108 TẤM HÌNH.

LỄ HỘI VU LAN - PL 2561

PHIM.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PL 2561

PHIM.

PHIM THUYẾT GIẢNG

ĐIỀU NÊN BIẾT.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Aarhus - Đan Mạch.

Ngày 26 - 27 Tháng 04 Năm 2014.

(01) (02) (03) (04) (05)

SÁM HỐI.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Aurich - Đức Quốc.

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2014.

(01)

BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Aurich - Đức Quốc.

Ngày 04 Tháng 06 Năm 2014.

(01)

NGUYỆN TRONG BIỂN KHỔ.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Aurich - Đức Quốc.

Ngày 05 Tháng 06 Năm 2014.

(01)

BẤT AN DƯỢC.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Aurich - Đức Quốc.

Ngày 06 Tháng 06 Năm 2014.

(01)

ĐÔNG PHƯƠNG TỊNH ĐỘ.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Aurich - Đức Quốc.

Ngày 07 - 08 Tháng 06 Năm 2014.

(01) (02) (03) (04) (05)

ĐÔNG DU.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Tịnh Thất Báo Ân - Pháp Quốc.

Ngày 15 Tháng 03 Năm 2014.

(01)

VÔ LẬU TỊNH ĐỘ.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Tịnh Thất Báo Ân - Pháp Quốc.

Ngày 28 Tháng 03 Năm 2014.

(01)

ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Tịnh Thất Báo Ân - Pháp Quốc.

Ngày 30 Tháng 05 Năm 2014.

(01)

PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Tịnh Thất Báo Ân - Pháp Quốc.

Ngày 27 Tháng 06 Năm 2014.

(01)

QUY NHẤT LỘ.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Tịnh Thất Báo Ân - Pháp Quốc.

Ngày 11 Tháng 04 Năm 2014.

(01)

THẬT TỊNH ĐỘ.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ.

Tịnh Thất Báo Ân - Pháp Quốc.

Ngày 09 Tháng 05 Năm 2014.

(01)

KINH BÁCH DỤ

01. Người Ngu Ăn Muối.
02. Người Ngu Cất Sữa.
03. Lê Đánh Vỡ Đầu.
04. Người Vợ Giả Chết.
05. Người Ngu Khát Nước.
06. Để Xác Trong Nhà.
07. Nhận Người Làm Anh.
08. Kẻ Trộm Bảo Y.
09. Ngốc Tử Khen Cha.
10. Xây Lầu Trong Không.
11. Bà La Môn Giết Con.
12. Nấu Hắc Thạch Mật.
13. Người Không Dễ Sân.
14. Giết Hướng Đạo Tế Trời.
15. Thuốc Làm Mau Trưởng Thành.
16. Tưới Bằng Nước Mía.
17. Món Nợ Nửa Đồng.
18. Lên Lầu Mài Dao.
19. Khắc Dấu Tìm Bát.
20. Lấy Thịt Đền Thịt.
21. Muốn Cầu Thêm Con.
22. Đốt Trầm Lầm Than.
23. Gấm Bao Áo Rách.
24. Trồng Hạt Vừng (Mè) Rang.
25. Nước Và Lửa.
26. Bắt Chước Vua.
27. Chữa Trị Vết Roi.
28. Thay Mũi Cho Vợ.
29. Người Nghèo Đốt Áo.
30. Người Chăn Dê Mất Của.
31. Thợ Gốm Và Con Lừa.
32. Ăn Cắp Vàng.
33. Đốn Cây Tìm Quả.
34. Cải Ngũ Vi Tam.
35. Thấy Người Trong Gương.
36. Khoét Mắt Tiên Nhân.
37. Giết Hết Đàn Bò.
38. Muốn Nước Ngừng Chẩy.
39. Dùng Thóc Tô Tường.
40. Trị Bệnh Trọc Đầu.
41. Quỷ Tranh Bảo Bối.
42. Gấm Phủ Da Lạc Đà.
43. Mài Đá Thành Trâu.
44. Người Ngu Ăn Bánh.
45. Giử Gìn Cửa Nẻo.
46. Bắt Trôm Ly Ngưu.
47. Giả Tiếng Uyên Ương.
48. Dã Can Dưới Gốc Cây.
49. Hai Trẻ Tranh Lông.
50. Trị Bệnh Gù Lưng.
51. Nô Tỳ Bị Đòn.
52. Nhạc Sư Và Vua.
53. Bóp Chân Sư Trưởng.
54. Đầu Và Đuôi Tranh Nhau.
55. Cạo Râu Cho Vua.
56. Đòi Món Vô Vật.
57. Đạp Miệng Trưởng Giả.
58. Chia Gia Tài.
59. Xem Thợ Làm Bình.
60. Vớt Vàng Dưới Ao.
61. Đệ Tử Tạo Vật.
62. Ăn Trĩ Chữa Bệnh.
63. Sợ Chiếc Áo Quỷ.
64. Căn Nhà Có Quỷ.
65. Năm Trăm Bánh Hoan Hỷ.
66. Chỉ Học Bằng Miệng.
67. Vợ Chồng Tranh Bánh.
68. Hại Mình Hại Người.
69. Truyền Thống Tổ Tiên.
70. Nếm Quả Yêm Bà La.
71. Hại Vợ Nên Mù.
72. Dùng Dao Khoét Miệng.
73. Ngựa Ô Đuôi Trắng.
74. Vác Bình Đi Dạo.
75. Trảm Đầu Lạc Đà.
76. Thợ Cầy Mê Công Chúa.
77. Vắt Sữa Lừa Đực.
78. Đến Đi Vô Ích.
79. Gánh Ghế Cho Vua.
80. Uống Nước Rửa Ruột.
81. Trả Thù Lầm.
82. Ngồi Giường Gieo Hạt.
83. Giận Cá Chém Thớt.
84. Nguyệt Thực Đánh Chó.
85. Sợ Đau Mắt.
86. Giết Con Giữ Hoa Tai.
87. Giặc Cướp Chia Của.
88. Con Khỉ Nhặt Đậu.
89. Kim Thử Lang.
90. Vừa Được Đã Mất.

NGHI THỨC

Nghi Thức phóng Sanh.